Βιοτεχνία ασβεστοπολτού

Παράγουμε υψηλής ποιότητας και απόδοσης ασβεστοπολτό τον οποίο διανέμουμε καθημερινά σε όλη την Εύβοια με ειδικά οχήματα μεταφοράς που διαθέτουν ηλεκτρονικό μετρητή. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα διανομής σε σάκους. Συσκευάζουμε τον ασβέστη σε σάκους, σακουλάκια, όπως παραδίδουμε και κυβικό ασβέστη όπως και βαρέλι ασβέστη.