Γαλλικά κεραμίδια

Περιγραφή

Το Γαλλικό κεραμίδι είναι ένα αξιόπιστο προϊόν για περιοχές σε μεγαλύτερο υψόμετρο καθώς το σχήμα του βοηθάει ακόμα περισσότερο στην απομάκρυνση του χιονιού.