Περιγραφή

Ο γύψος καλλιτεχνίας είναι ένας ταχύπηκτος γύψος γενικής χρήσεως κατάλληλος για την παρασκευή γύψινων αντικειμένων και μοντέλων σε φόρμες. Η εταιρία μας εμπορεύεται γύψο Knauf.