Διαμόρφωση αυλών και κήπων

Αναλαμβάνουμε την εκσκαφή, μεταφορά χωμάτων, καλούπια, έργα πράσινου, θεμέλια, δρόμους, διαμόρφωση αυλών και κήπων, μπαζώματα και γεωτρήσεις.

Περιγραφή

Αναλαμβάνουμε την διαμόρφωση άυλων και κήπων και σας μεταφέρουμε με τον ιδιωτικό μας εξοπλισμό κηπόχωμα.

  • Φρεζάρισμα του χώρου.
  • Καθαρισμός από ζιζάνια, αγριόχορτα, πέτρες, σκουπίδια κτλ.
  • Πώληση και μεταφορά κατάλληλου κηποχώματος. ( χώμα για κήπο, χώμα για πράσινες στέγες, χώμα για περιβόλι κτλ.)
  • Σε κήπους όπου δεν μπορεί να γίνει η εισαγωγή του χώματος με φορτηγό , υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς αυτού με σάκους και τη βοήθεια γερανού.
  • Στρώσιμο του χώματος με bob cat.
  • Ειδικό συσκευασμένο χώμα για μπαλκόνια που να μην λερώνει τα πλακάκια.
  • Εδαφοβελτιωτικά υλικά για την διόρθωση του ήδη υπάρχοντος χώματος.
  • Ίσιωμα του χώματος και προετοιμασία αυτού για στρώσιμο ή σπορά χλοοτάπητα.