Εκσκαφές – μπάζωμα – θεμέλια

Αναλαμβάνουμε την εκσκαφή, μεταφορά χωμάτων, καλούπια, έργα πράσινου, θεμέλια, δρόμους, διαμόρφωση αυλών και κήπων, μπαζώματα και γεωτρήσεις.

Περιγραφή

Εκσκαφή για σπίτια και κάθε είδους οικοδομή, βάσεις, και διανοίξεις σε οπουδήποτε βάθος. Ανοίγουμε τα κατάλληλα θεμέλια του σπιτιού σας ανάλογα με τις ανάγκες του υπεδάφους με τα πιο εξελιγμένα χωματουργικά μηχανήματα. Αναλαμβάνουμε επίσης το καλούπωμα της οικοδομής, την σκυροδέτηση και το μπάζωμα με αδρανή υλικά.