Ενεργειακά τζάκια

Εμπορευόμαστε ενεργειακά τζάκια των καλύτερων οίκων όπως και ενεργειακές σόμπες και επίσης αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης.

Περιγραφή

Το ενεργειακό τζάκι έχει μεγάλες αποδώσεις λόγο της κατασκευής του αλλά και του υλικού κατασκευής το οποίο είναι φτιαγμένο. Ο τρόπος που εκμεταλλευόμαστε την θέρμανση από ένα ενεργειακό τζάκι είναι μέσο της τεράστιας ακτινοβολίας του αλλά και μέσο της ροής του ζεστού αέρα που διοχετεύεται στο χώρο μας με φυσική ή βεβιασμένη κυκλοφορία.

Τα ενεργειακά τζάκια δεν καπνίζουν λόγο της καλής κατασκευής των εστιών, των σωστών διατομών της καμινάδας και της κλειστής εστίας.