Ενεργειακές σόμπες

Εμπορευόμαστε ενεργειακά τζάκια των καλύτερων οίκων όπως και ενεργειακές σόμπες και επίσης αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης.

Περιγραφή

Οι ενεργειακές σόμπες ξύλου συνδέονται με εξωτερικό πρωτογενή αέρα και πετυχαίνουν υψηλή απόδοση καύσης που μπορεί να φτάσει και τις τρεις περίπου ώρες λειτουργίας χωρίς επιπρόσθετη τροφοδοσία του καυστήρα.

O σύγχρονος σχεδιασμός σε συνάρτηση με τις παραδοσιακές και μοντέρνες γραμμές καθώς και η χρήση υλικών υψηλής αντοχής και θερμικής αγωγιμότητας εξασφαλίζουν άριστη λειτουργία.