Καλούπια για πηγάδια και βόθρους

Περιγραφή

Τσιμεντοσωλήνες οπλισμένοι Φ2500, 2000, 1500 και καπάκια οπλισμένα 250cm, 200cm, 150cm για βόθρους, πηγάδια και γεωτρήσεις.