Κυκλοφορητές

Περιγραφή

Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες μεμονωμένες αντλίες ξηρού ρότορα σε κατασκευή Inline με φλάντζα σύνδεσης και αυτόματη προσαρμογή ισχύος. Για την άντληση νερού θέρμανσης, μίγματος νερού και γλυκόλης, νερού ψύξης και ψυχρού νερού χωρίς λειαντικές ουσίες σε εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού ψύξης και ψυχρού νερού.