Κόλλες

Περιγραφή

Σε μας θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από κόλλες εγγυημένης ποιότητας των μεγαλυτέρων εταιριών στο χώρο όπως η isomat και η petrocoll.

Κόλλες πλακιδίων, ρητινούχες κόλλες απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, υψηλής ποιότητας εύκαμπτες ελαστικές, ταχύπηκτες, κόλλες πλακιδίων γρανίτη, χονδρόκοκκες κόλλες πλακιδίων και φυσικών λίθων, ρητινούχες κόλλες μαρμάρων και γρανιτών.

Σε μας θα βρείτε επίσης κόλλες ειδικών εφαρμογών όπως ινοπλισμένες κόλλες θερμομονωτικών πλακών, ρητινούχες κόλλες για τοιχοποιία πορομπετόν, ρητινούχες κόλλες για κτίσιμο και αρμολόγηση υαλότουβλων, πυρίμαχο κονίαμα για κτίσιμο και αρμολόγηση πυρότουβλων, λάσπη για μάρμαρα.