Λέβητες στερεών καυσίμων

Οι λέβητες στερεών καυσίμων είναι προϊόντα σύγχρονης. Είναι κατάλληλοι για την καύση, φτωχών καυσίμων (ξύλα, κάρβουνα, πυρηνόξυλου, PELLETS, διάφορα πυρηνόκαρπα και λοιπά κοκκοποιημένα ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ), με οικονομία και ομαλότατη λειτουργία μέσω των εξελιγμένων καυστήρων μας! Κατά παραγγελία, μπορούν να κάψουν κάρβουνα ως και πετρελαϊκά υπόλοιπα (ΠΕΤ-ΚΟΚ) και πολλά άλλα υλικά που ουσιαστικά κάνουνε αυτάρκη σε καύσιμες ύλες τον κάθε παραγωγό.

Σε σχέση με λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ο λέβητας πυρηνόξυλου αποσβένει την αξία αγοράς του σε λιγότερο από 1,5 χρόνο! Μετά την απόσβεση του, επιτυγχάνουμε μείωση των λειτουργικών μας εξόδων τουλάχιστον 70% σε σχέση με έναν λέβητα πετρελαίου και 60 % σε σχέση με έναν λέβητα φυσικού αερίου.

Περιγραφή

Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Κατασκευάζουμε υδραυλικές εγκαταστάσεις σε κάθε είδους οικοδομή χρησιμοποιώντας τα καλυτέρα υλικά του εμπορίου και ασφαλώς με το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό.

Σωλήνες τριών στρωμάτων TRIPLEX με εξαιρετικές ιδιότητες ηχομόνωσης

Fasotherm (PP-R) ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΚΡΥΟ-ΖΕΣΤΟ

  • Αντοχή σε υδροστατική πίεση ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες
  • Μη τοξικό, κατάλληλο για πόσιμο νερό
  • Αντοχή σε κρούση ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
  • Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση
  • Αντοχή σε ποικιλία χημικών ουσιών
  • Χαμηλός συντελεστής τριβής και απωλειών πίεσης
  • Θερμομονωτικό και ηχομονωτικό

HYDROTHENE Σωλήνες Πολυαιθυλενίου Ύδρευσης 3ης γενιάς

Εφαρμογές:

  • Μεταφορά πόσιμου νερού
  • Μεταφορά νερού σε δίκτυα πόλεων (δήμων & κοινοτήτων)