ΛΕΒΗΤΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΕΙΡΑ MIΛE Π

Οι χαλύβδινοι λέβητες πυρήνα και βιομάζας της σειράς ΜΙΛΕ είναι μικτής καύσης και κατασκευάζονται σε διάφορα μεγέθη, από 25,000 kcal/h μέχρι 210,000 kcal/h, με σκοπό την θέρμανση κατοικιών. Συνοδεύονται από περιορισμένη εγγύηση 5 χρόνων.

ΛΕΒΗΤΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΕΙΡΑ MIΛE Π:

Λέβητες για καύση πυρηνόξυλου, αμυγδάλου, Pellets & συναφών υλικών, με αυτόματη τροφοδοσία καύσης και τρείς διαδρομές καυσαερίων, σιλό και πίνακα οργάνων.

Περιγραφή

Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Κατασκευάζουμε υδραυλικές εγκαταστάσεις σε κάθε είδους οικοδομή χρησιμοποιώντας τα καλυτέρα υλικά του εμπορίου και ασφαλώς με το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό.

Σωλήνες τριών στρωμάτων TRIPLEX με εξαιρετικές ιδιότητες ηχομόνωσης

Fasotherm (PP-R) ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΚΡΥΟ-ΖΕΣΤΟ

Αντοχή σε υδροστατική πίεση ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες
Μη τοξικό, κατάλληλο για πόσιμο νερό
Αντοχή σε κρούση ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση
Αντοχή σε ποικιλία χημικών ουσιών
Χαμηλός συντελεστής τριβής και απωλειών πίεσης
Θερμομονωτικό και ηχομονωτικό

HYDROTHENE Σωλήνες Πολυαιθυλενίου Ύδρευσης 3ης γενιάς

Εφαρμογές:

Μεταφορά πόσιμου νερού
Μεταφορά νερού σε δίκτυα πόλεων (δήμων & κοινοτήτων)