Ρωμαϊκά κεραμίδια

Περιγραφή

Το Ρωμαϊκό κεραμίδι κυριαρχεί στις Ελληνικές στέγες. Συνδυάζει το αισθητικό αποτέλεσμα του βυζαντινού κεραμιδιού με μία εξαιρετική ικανότητα αποχέτευσης των όμβριων υδάτων και είναι σχεδιασμένο για άψογη λειτουργικότητα και ευκολία στην τοποθέτηση.