Σηδιροσωλήνες

Περιγραφή

Σωλήνες Μορφής

Σωλήνες κυκλικής, τετραγωνικής και ορθογώνιας διατομής απλού, ενισχυμένου και βαρέως τύπου διαμορφωμένοι εν ψυχρώ (στραντζαριστά). Πάχος σωλήνων 0,9 mm, για τους σωλήνες απλού τύπου, 1,5 mm, για τους ενισχυμένου τύπου και 2 mm για τους βαρέως τύπου. Μήκος σωλήνων 5 ή 6 m.

Σωλήνες Μορφής Γαλβανισμένοι

Σωλήνες γαλβανισμένοι κυκλικής, τετραγωνικής και ορθογώνιας διατομής απλού, ενισχυμένου και βαρέως τύπου διαμορφωμένοι εν ψυχρώ (στραντζαριστά γαλβανιζέ). Πάχος σωλήνων 1,1 mm για τους απλού τύπου, 1,5 mm για τους ενισχυμένου τύπου και 1,8 mm για τους βαρέως τύπου. Μήκος σωλήνων 5 ή 6 m.