Σωλήνες

Σωλήνες αποχέτευσης και ύδρευσης

Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Κτιριακή αποχέτευση

  • Με την προσθήκη κατάλληλων χημικών ουσιών (π.χ. αλογόνων) στην πρώτη ύλη του ΡΡ, το προϊόν γίνεται αυτοσβενόμενο.
  • Λόγω της λείας επιφάνειας έχει σαν αποτέλεσμα να μην επικάθονται διάφορες ουσίες.
  • Οι σωλήνες ΡΡ έχουν πολύ υψηλότερη αντοχή ως προς την κρούση και σε χαμηλές θερμοκρασίες από άλλους σωλήνες (π.χ. PVC).
  • Οι σωλήνες από ΡΡ παράγονται σε ειδικά μήκη και σε συνδυασμό με τον ελαστικό δακτύλιο, καθιστούν την εγκατάσταση αυτών πάρα πολύ εύκολη και γρήγορη.
  • Αντέχουν περισσότερο στην υδραυλική εσωτερική πίεση.
  • Απορροφούν διαστολές-συστολές και κραδασμούς κτιρίων.

Σωλήνες υπονόμων PVC-U

Εφαρμογές:

  • Δίκτυα υπονόμων
  • Δίκτυα αποχέτευσης

Φ110 – Φ630 σωλήνες 6m. Οποιοδήποτε άλλο μήκος διατίθεται κατόπιν παραγγελίας