Τσιμεντόλιθοι

Διαθέτουμε τσιμεντόλιθους σε διαστάσεις 17x17x35 με βάρος ανά τεμάχιο 11kg και ολόκληρες παλέττες με 108 τεμάχια.