Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Περιγραφή

Η εταιρία μας εξειδικεύεται και στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων και παρέχει τα παρακάτω:

Αυτοψία στο χώρο εγκατάστασης

Τεχνικός Σύμβουλος της εταιρίας θα επισκεφτεί το χώρο σας με σκοπό την αποτύπωση και αξιολόγησή του, έτσι ώστε να σας προτείνει την καλύτερη και αποδοτικότερη λύση.

Διεξαγωγή Ενεργειακής και Οικονομοτεχνικής μελέτης

solar_panelsΜηχανικός της εταιρίας μας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αυτοψίας, και με τη βοήθεια των εξειδικευμένων «εργαλείων» πληροφορικής, θα εκπονήσει ενεργειακή και οικονομοτεχνική μελέτη. Σκοπός είναι, ο κάθε υποψήφιος επενδυτής να γνωρίζει από την αρχή τα έσοδα που θα έχει, καθώς και την περίοδο της απόσβεσης της επένδυσής του.

Χρηματοδότηση

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για λήψη τραπεζικού δανείου που μπορεί να καλύψει έως το 100% της αξίας της επένδυσης. Η εταιρία μας συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα, εξασφαλίζοντας δάνεια με τους ευνοϊκότερους όρους.

Διεκπεραίωση Αδειοδότησης

Στις περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση γνωμοδοτήσεων και αδειών, η εταιρία μας αναλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών.

Διεκπεραίωση Υπογραφής σύμβασης με τη Δ.Ε.Η.

solar3Η εταιρία μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων διαδικασιών υπογραφής σύμβασης με τη Δ.Ε.Η. και σύνδεσης του συστήματος με το Δίκτυό της. Στόχος της εταιρίας μας αποτελεί η εγκατάσταση του συστήματος να είναι μια ανώδυνη εμπειρία για τους πελάτες της.

Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί η εταιρία προμηθεύεται από πιστοποιημένες μονάδες παραγωγής, καλύπτοντας όλα τα διεθνή standards και παρέχοντας εγγύηση καλής λειτουργίας και ελάχιστης απόδοσης.

Ασφάλεια της επένδυσης και του Εξοπλισμού

Σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ασφάλιση του έργου σε συνεργασία με μεγάλα ασφαλιστικά ιδρύματα, ασφαλίζοντας των εξοπλισμός σας από φθορές, βλάβες ή καταστροφές που πιθανόν προκύψουν.

Επιδότηση. Σύνταξη και υποβολή φακέλου για λήψη επιδότησης

Η εταιρία μας είναι σε θέση να σας ενημερώσει για όλα τα τρέχοντα ή αναμενόμενα προγράμματα επιδοτήσεων, στα οποία οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ενταχθούν και να επιδοτηθούν για τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Επίβλεψη και Εγκατάσταση εξοπλισμού

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο με εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν γρήγορα, με ασφάλεια και τη λιγότερη δυνατή ενόχληση και απασχόλησή σας.
Η επίβλεψη της εγκατάστασης γίνεται από μηχανικό της εταιρίας, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη και συντονισμό όλων των ενεργειών.

Συνεχής – online – παρακολούθηση της απόδοσης του εγκατεστημένου συστήματος

Μέσω της εγκατάστασης του κατάλληλου εξοπλισμού τηλεμετρίας και διασύνδεσης και με ετήσια συνδρομή σας, μπορούμε να παρακολουθούμε συνεχώς την απόδοση του συστήματός σας, διασφαλίζοντας τη συνεχή ορθή λειτουργία του.

Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών – Τεχνική υποστήριξη

Στην περίπτωση που επιθυμείτε, η εταιρία μας είναι σε θέση να συντηρεί σε τακτική βάση το σύστημά σας για την αποδοτικότερη λειτουργία του. Επίσης, το τμήμα τεχνικής υποστήριξης μπορεί να αποκαταστήσει όλες τις βλάβες που πιθανόν προκύψουν.

Ασφάλεια της επένδυσης και του Εξοπλισμού

Solar-Panel_webΣας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ασφάλιση του έργου σε συνεργασία με μεγάλα ασφαλιστικά ιδρύματα, ασφαλίζοντας των εξοπλισμός σας από φθορές, βλάβες ή καταστροφές που πιθανόν προκύψουν.

Επιδότηση. Σύνταξη και υποβολή φακέλου για λήψη επιδότησης

Η εταιρία μας είναι σε θέση να σας ενημερώσει για όλα τα τρέχοντα ή αναμενόμενα προγράμματα επιδοτήσεων, στα οποία οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ενταχθούν και να επιδοτηθούν για τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.